Ministrstvo za šolstvo in šport

Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja

Verzija: 3.50.00, [0.0.0.0]

KLASIUS se uporablja za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v uradnih oziroma administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov, itd.) ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih, pri čimer se zagotavljajo konsistentni podatki za statistično, analitično in raziskovalno spremljanje vključenosti prebivalstva v izobraževalne aktivnosti kot tudi za spremljanje izobrazbene oziroma kvalifikacijske strukture prebivalstva.

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, stran 4933 do 4947 (Uradni list RS 46/2006 z dne 5. 5. 2006)

Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS 89/2006 z dne 22. 8. 2006)

KLASIUS-SRV

 • 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
  • 10 Predšolska vzgoja
   • 100 Predšolska vzgoja
   • 11 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nedokončana osnovnošolska izobrazba
    • 110 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna osnovnošolska izobrazba
     • 11001 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
      • 11002 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
        • 11099 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno
       • 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
        • 120 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
         • 13 Nižje poklicno in podobno izobraževanje /nižja poklicna in podobna izobrazba
          • 130 Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in podobna izobrazba
           • 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
            • 140 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
              • 14099 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
             • 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
              • 150 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
                 • 15099 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/ srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno
                • 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
                 • 161 Podraven 6/1: Višješolsko in višje strokovno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba
                   • 16102 Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja)
                    • 162 Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba
                     • 16201 Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
                      • 16202 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
                       • 16203 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
                        • 16204 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
                         • 16299 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
                        • 17 Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
                         • 170 Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
                          • 17001 Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)
                           • 17002 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
                            • 17003 Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
                             • 17099 Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno
                            • 18 Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba
                             • 181 Podraven 8/1: Magistrsko (prejšnje) izobraževanje in podobno izobraževanje/magisterij znanosti in podobna izobrazba
                              • 18101 Specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
                               • 18102 Magistrsko izobraževanje (prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji)
                                • 18199 Magistrsko (prejšnje) in podobno izobraževanje/magistrska (prejšnja) in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
                                • 182 Podraven 8/2: Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna izobrazba
                                 • 18201 Doktorsko izobraževanje (prejšnje)/doktorat znanosti (prejšnji)
                                  • 18202 Doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja)
                                   • 18299 Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorska znanstvena in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
                                  • 19 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, drugje nerazporejeno
                                   • 190 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, drugje nerazporejeno
                                    • 19099 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, druge nerazporejeno
                                  • 2 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
                                   • 22 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                    • 220 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                     • 22000 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                    • 23 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                     • 230 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                      • 23000 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                     • 24 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                      • 240 izidi, certifikatni sistem NPK
                                       • 24000 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                      • 25 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                       • 250 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                        • 25000 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                       • 26 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                        • 261 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                         • 26100 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                         • 262 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                          • 26200 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                         • 27 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                          • 270 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                           • 27000 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                          • 28 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                           • 281 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                            • 28100 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                            • 282 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                             • 28200 Izidi, certifikatni sistem NPK
                                            • 29 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), drugje nerazporejeno
                                             • 290 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), drugje nerazporejeno
                                              • 29099 Izidi, certifikatni sistem NPK, drugje nerazporejeno
                                            • 3 Dopolnilno izobraževanje
                                             • 30 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                              • 300 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                               • 30000 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                              • 31 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                               • 310 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                • 31000 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                               • 32 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                • 320 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                 • 32000 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                • 33 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                 • 330 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                  • 33000 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                 • 34 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                  • 340 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                   • 34000 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                  • 35 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                   • 350 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                    • 35000 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                   • 36 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                    • 361 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                     • 36100 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                     • 362 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                      • 36200 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                     • 37 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                      • 370 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                       • 37000 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                      • 38 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                       • 381 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                        • 382 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                         • 38200 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
                                                        • 39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
                                                         • 399 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno                                                        Copyright 2004 - 2008, R Slovenija - Ministrstvo za šolstvo in šport. Vse pravice pridržane.
                                                        Avtorske pravice: K&S Consulting d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana
                                                        Aplikacijo vzdržuje in nadgrajuje: Hermes Softlab d.o.o., Litijska 51, 1000 Ljubljana