ver. 2.0.12.13407

PPU > 01. > 07. > BRANJE ZA ZDRAVO RAST


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Razvoj sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, dvojezičnosti/večjezičnosti in medijske pismenosti

Podatki o programu


BRANJE ZA ZDRAVO RAST
DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV
Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
Pripovedovanje, interpretativno branje, branje za in o otrocih s posebnimi potrebami, bralna pismenost
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 8
30 1 0,50
Program je namenjen učiteljem razrednega pouka, učiteljem slovenščine in drugih predmetnih področij, šolskim knjižničarjem in drugim pedagoškim delavcem v osnovni šoli, deloma tudi za pedagoške delavce v srednješolskem izobraževanju.
Gre za razvijanje kompetenc učiteljev in drugih pedagoških delavcev, ti pri svojem delu potrebujejo znanje o bralni pismenosti, otroški in mladinski književnosti, medkulturnih temah v književnosti, temelje retorike (zlasti s poudarkom na interpretaciji glasno branih gradiv), spoznavanje z avtorji in njihovimi deli.
Evalvacija
655,29 EUR

Podatki o koordinatorju


Maja Kavzar Hudej
01 25 14 144
maja.kavzar-hudej@drustvo-dsp.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
1
2
1
2
1
1

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?