ver. 2.1.0.15975

Prijava na izpeljavo programa: "INTERVIZIJA ZA PEDAGOŠKE DELAVCE"


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Socialno čustvene kompetence in dobrobit v vzgoji in izobraževanju ter opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja in odvisnosti

Podatki o programu


INTERVIZIJA ZA PEDAGOŠKE DELAVCE
Inštitut za sodobno družino Manami
Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana
Osebni/osebnostni razvoj, integriteta, preprečevanje in obvladovanje stresa, podpora strokovnim delavcem, evalvacija in samoevalvacija
kombinirano (na daljavo in fizična prisotnost) Št. ur: 24
10 1 1,50
Pomočnik/ca vzgojitelja/ice predšolskih otrok, Vzgojitelj/ica predšolskih otrok, Učitelj/ica v prvem obdobju osnovne šole, Drugi/a učitelj/ica v prvem razredu osnovne šole, Učitelj/ica v jutranjem varstvu/oddelkih podaljšanega bivanja, Učitelj/ica individualne in skupinske pomoči v osnovni šoli, Učitelj/ica dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli, Učitelj/ica izbirnih predmetov v osnovni šoli, Učitelj/ica v osnovni šoli, Učitelj/ica splošnoizobraževalnih predmetov v strokovni oziroma poklicni šo
Razvijanje odnosne kompetence, opolnomočenje za zaščito strokovne in osebne integritete, osebnostna in profesionalna rast in razvoj, prevencija izgorelosti, regulacija (moralno-etičnega) stresa, urjenje v reševanju (zunanjih in notranjih) konfliktov
2202,15 EUR

Podatki o koordinatorju


Ivana Gradišnik
031 649 749
ivana@familylab.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
24

Izbrano število ur: 24 ur od 24 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?