ver. 2.1.0.15975

Prijava na izpeljavo programa: "VSE, KAR MORA VEDETI SPREMLJEVALEC OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI"


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Nadarjeni v vzgojno-izobraževalnem procesu ter vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (senzibilizacija in usposabljanje za uporabo novih pedagoških metod in pristopov)

Podatki o programu


VSE, KAR MORA VEDETI SPREMLJEVALEC OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI
Zavod sv. Stanislava
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
Formativno spremljanje / vrednotenje skozi proces učenja, razvojno in svetovalno delo, delo z otroki in učenci s posebnimi potrebami, sprejemanje drugačnosti, senzibilizacija strokovnih delavcev
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 8
30 1 0,50
Vzgojitelj/ica predšolskih otrok, Svetovalni/a delavec/ka v vzgoji in izobraževanju, Vzgojitelj/ica za otroke s posebnimi potrebami, Učitelj/ica za otroke s posebnimi potrebami, Učitelj/ica individualne in skupinske pomoči v osnovni šoli
Osvežiti in razširiiti znanje svetovalnih delavcev in spremljevalcev o posebnih potrebah, razviti senzibilnost za otroke s PP in hkrati občutek za postavljanje meja, opolnomočiti udeležence za učinkovito komunikacijo znotraj šolskega sistema in širše, prikazati učinkovite in inovativne metode dela
1817,31 EUR

Podatki o koordinatorju


Nataša Hanuna
(01) 58 22 225
natasa.hanuna@stanislav.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
2
2
2
2

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?