ver. 2.1.0.15975

Prijava na izpeljavo programa: " V RAZREDIH SE UČIMO, V NARAVI SE(NA)UČIMO. SPODBUJANJE UČENJA NA PROSTEM."


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Poučevanje, učenje in vrednotenje dosežkov v učnem in študijskem procesu s poudarkom na sodobni učni tehnologiji in inovativnih pristopih poučevanja in učenja

Podatki o programu


V RAZREDIH SE UČIMO, V NARAVI SE(NA)UČIMO. SPODBUJANJE UČENJA NA PROSTEM.
Zavod sv. Stanislava
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
Inovativne pedagoške metode, orodja in pristopi poučevanja, kombinirano poučevanje v učilnici in izven učilnice, šola v naravi/učenje na prostem, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, praktičn
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 24
30 1 1,50
Učitelj/ica v osnovni šoli, Učitelj/ica v gimnaziji, Svetovalni/a delavec/ka v vzgoji in izobraževanju, Učitelj/ica dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli, Učitelj/ica v prvem obdobju osnovne šole, Drugi/a učitelj/ica v prvem razredu osnovne šole
Spodbujanje izkustvenega učenja na prostem; omogočanje izvajanja učnih ciljev rednega pouka razredov ali oddelkov podaljšanega bivanja v naravi; seznanitev s prednostmi učenja v naravi (krepitev socialnih kompetenc in praktičnih spretnosti učencev); pridobitev neposredne izkušnje poučevanja v učilnici v naravi (motivacija, izvedba, evalvacija).
6736,60 EUR

Podatki o koordinatorju


Nataša Hanuna
01 58 22 164
seminarji@stanislav.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
2
4
2
2
3
2
3
2
3
1

Izbrano število ur: 24 ur od 24 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?