ver. 2.1.0.15975

Prijava na izpeljavo programa: " KOMUNIKACIJA MED STARŠI IN UČITELJI"


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Svetovalno delo v vzgojno-izobraževalnem in študijskem procesu

Podatki o programu


KOMUNIKACIJA MED STARŠI IN UČITELJI
Zavod sv. Stanislava
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
Razvojno in svetovalno delo, socialne in čustvene kompetence, sodelovanje in komuniciranje, senzibilizacija strokovnih delavcev, preprečevanje in obvladovanje stresa
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 8
30 1 0,50
Vzgojitelj/ica predšolskih otrok, Učitelj/ica v osnovni šoli, Učitelj/ica v strokovni oziroma poklicni šoli, Učitelj/ica v gimnaziji, Svetovalni/a delavec/ka v vzgoji in izobraževanju
Ozaveščanje načinov in vzorcev komuniciranja; spoznavanje načinov preokvirjanja vedenjskih vzorcev; spoznavanje in usvajanje različnih komunikacijskih tehnik; poznavanje glavnih težav v komunikaciji; spoznavanje različnih modelov reševanja konfliktov; ozaveščanje strokovnih kompetenc in meja strokovnih pristojnosti.
2281,18 EUR

Podatki o koordinatorju


Nataša Hanuna
01 58 22 164
seminarji@stanislav.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
2
2
2
2

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?