ver. 1.8.2.19914

Evalvacija

Program in izvajalec


DRUGAČNA GEOGRAFIJA: RAZISKOVALNI TABOR - MESTNA POKRAJINA KOT PREDMET POUČEVANJA IN RAZISKOVANJA
 
DRUŠTVO UČITELJEV GEOGRAFIJE SLOVENIJE
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana
 
Študijsko leto: 2020/2021    Datum evalvacije:29.1.2023

Izpolnite evalvacijski list

I. Ocena izvedbe celotnega programa1. Vsebina in metode dela


TRDITVE STOPNJA STRINJANJA
1. Program prinaša novosti in sveže ideje.
2. Pri izvedbi programa so bile ustrezno upoštevane izkušnje udeležencev/-k.
3. Nova spoznanja bom lahko uporabil/–a v praksi.
4. Pripravljena gradiva so kvalitetna (vsebinsko usklajena, pregledna in uporabna).

2. Uporabnost programa


TRDITVE STOPNJA STRINJANJA
1. S programom sem pridobil/-a nova teoretična znanja.
2. Program me je pozitivno motiviral za vnašanje sprememb v načine dela.
3. Program je ponudil konkretne rešitve za delo.
4. Program odpira nova vprašanja in spodbuja k nadaljnjemu izobraževanju na tem področju.

3. Organizacija in izvedba programa


TRDITVE STOPNJA STRINJANJA
1. Termin izpeljave je bil ustrezno izbran.
2. Prostorski pogoji za delo so bili primerni.
3. Izvajalec je pri organizaciji in izvedbi programa ustrezno upošteval potrebe udeležencev.

II. Ocena dela predavateljevIII. Motiv za udeležbo na programu


MOTIV
1. Osebna želja po pridobitvi novega znanja, po izmenjavi izkušenj, primerov dobre prakse z drugimi
2. Zahteva delovnega mesta oziroma vodstva
3. Pridobitev možnosti za napredovanje
4. Stik s strokovnjaki, ohranjanje in navezovanje novih profesionalnih stikov

IV. Demografske značilnosti1. Spol:


2. Stopnja izobrazbe:
3. Naziv, pridobljen na področju vzgoje in izobraževanja:


4. Področje opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela:


5. Regija zaposlitve:
           
Že dlje časa niste izvedli nobene aktivnosti, ali želite shraniti evalvacijo?

        
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?