SŠ Centralne obdelave Verzija [Ni podatka]


Nahajate se na MIZŠ strežniku in berete podatke iz baze PLATANA !

ŠOL-S (M) Začetek:

ŠOL-S (M) Konec:


Dijaški domovi:
-centralne obdelave -centralne obdelave -centralne obdelave 

Aplikacija za zbirne obdelave podatkov in pripravo različnih izpisov podatkov srednjih šol in dijakov ter vajencev iz baze ŠOL-S in Dijaški domovi.